ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «Εξι»
Νάξου 30, Ανω Γλυφάδα
Τηλ.:  210 9630.429
Fax:   210 9630429
E-mail: info@woodletter.gr

www.exiadv.gr
www.woodnet.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:
Χρήστος Μαστοράκης