Προϊόντα Προστασίας Ξύλου
1. Βυζαντίου 42, Καλογρέζα, Αθήνα |Τηλ.: 210 2710 884 | fax: 210 2775 294
2. Καθ. Παπαδάκη 4, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 801564 | fax: 2310 425986
e-mail: adlergr@otenet.gr
e-mail:adlersal@otenet.gr (Θεσσαλονίκης)
www.adler-lacke.com