Συστήματα απορροφήσεων και θέρμανσης Παντελής Μανωλούδας και Υιοί Ο.Ε.
Προέκταση Μακρυγιάννη, Άνω Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκη, T.K.: 56402, Τ.Θ:32828 | Τηλ.: 2310 682 087 | Fax: 2310 682 567
e-mail:info@aerotechniki.gr
www.aerotechniki.gr