Πορτάκια Κουζίνας
Αλωνάκια Κοζάνης, 12 χλμ. Κοζάνης – Ιωαννίνων, Τ.Κ. 50 100 | Τηλ : 24610 91271  |  24610 91503 | Fax: 24610 91712 | Κιν.: 694 463 8148
e-mail:info@vasiliadi-kousidi.gr 
www.vasiliadi-kousidi.gr