Βερνίκια κορυφαίας ποιότητας
Πάροδος Σοφίας Βέμπο – Ιωνία, T.K. 570 08, T.Θ. 372, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 778 350 | Fax: 2310 778 369
e-mail:info@bondex.gr
www.bondex.gr