Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου
Θέση Πικροδάφνη – Καλιμπάκι, 19200 Ελευσίνα Αττικής.
Τηλ. 801.11.805.805 | 210 554 9006 | 210 554 6195 | Fax. 210 554 2195 |210 554 6454
e-mail: info@eltop.gr
e-mail: eltop@hol.gr
www.eltop.gr