Ολοκληρωμένα Συστήματα Εξαερισμού – Θέρμανσης – Κλιματισμού
ΤΕΠΕΚΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Εργοστάσιο: Νυμφόπετρα,Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 572 00, Ελλάδα.
Τηλ.: 23930 51250 | Fax: 23930 51251 | Κιν.: 697 676 8022
e-mail:info@elviap.gr
www.elviap.gr