Διακοσμητικά – Υλικά Επιπλοποιϊας
Χαλκίδα | Τηλ.: 2221 0 83502
www.glykos.com.gr