Ημιέτοιμα Καμπυλωτά Εξαρτήματα από Ξύλο &
Έτοιμα Προϊόντα: Καρέκλες – Κρεββάτια – Τραπέζια
Θέση Τζαβερδέλα, Ανω Λιόσια, 193 00 | τηλ.: 210 559 1026 | Fax: 210 559 1027
e-mail: info@hatzon.gr
www.hatzon.gr