Κεντρικά Γραφεία-Αποθήκη: Θέση Κοκκινόπυργος, Καλιμπάκι, Ελευσίνα, 192 00 | Τηλ: 210 414 5300 | Fax: 210 414 5301
www.interwood.gr