Κουζίνα – Ντουλάπα – Πόρτα
Πυργάκια Βούντενη, Πάτρα | Τηλ. κέντρο – Fax: 2610 462089 | κιν.: 6975 990313
e-mail:kormos-p@otenet.gr | www.kormosgroup.gr