Κουζίνα – Ντουλάπα – Πόρτα – Υλικά
Πυργάκια Βούντενη, Πάτρα |  Τηλ. κέντρο – Fax: 2610 462089 | κιν.: 697 59 90313
e-mail:kormos-p@otenet.gr
 www.kormosgroup.gr