Παντελάκος Ν. Παναγιώτης  Εμπόριο Επενδύσεων Καπλαμάδων
Παπαρρηγοπούλου 37, Περιστέρι, Αθήνα 12131 | Τηλ.: 210 5777 426 | Fax: 210 5777 427
e-mail: p.pantelakos@otenet.gr
www.pantelakos.gr