Βιομηχανία Επενδεδυμένων Προφίλ εσωτερικής – θωρακισμένης πόρτας
18 χλμ Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Καβάλας, 2ος κόμβος Καβαλαρίου, Τ.Θ 56 Καβαλάρι, 572 00 | Τηλ.: 23940 52520 | Fax: 23940 52521
e-mail: sales@profil-wood.gr (για παραγγελίες)
www.profil-wood.gr