ΥΛΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΕΔΡΑ-SHOWROOM: Κυπραίου 77, Ελευσίνα
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Θέση Σκάρπα, Ασπρόπυργος Αττικής Vesto ΕΠΕ
Τηλ.: 210 554 8150 | Fax: 210 554 8380
E-mail: info@vesto.gr
www.rigatos.gr