Εσωτερικές Πόρτες, Πορτάκια κουζίνας – Ντουλάπας, Αξεσουάρ Κουζίνας.
Προϊόντα από ΜDF επενδεδυμένα με THERMOFOIL
Θέση Βρύσες, Βαθύ Αυλίδας, Τ.Κ. 32 009, Σχηματάρι | Τηλ.: 2262 0 72190 | Fax: 2262 0 72191
E-mail: info@silves.gr
www.silves.gr