Αφοί Μαραβέλια Ο.Ε. Ξυλουργικά Μηχανήματα
Κεντρικά γραφεία – Έκθεση: Ικάρου 89, Τ.Κ. 13122 – Ιλιον | Τηλ.: 210 263 1008 | Fax: 210 261 6671
Αποθήκη: Ασπρόπυργος – Θέση
Ε-mail:maratech@otenet.gr
www.texnika-machine.gr