ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VAIKON
ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΑΚΗΣ

Λούβαρη 11, Περιστέρι, 121 32, Αθήνα | Τηλ.: 210 577 4975 | Fax: 210 577 4941
e-mail: info@vairaktarakis.gr
www.vairaktarakis.gr