Κατασκευή Συρόμενων Πορτών Ντουλάπας
Κεντρικό: Κυπραίου 77, Ελευσίνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 5548 150 | Fax: 210 554 8380
Aποθήκη: Θέση Σκάρπα, Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ: 193 00 – Τ.Θ: 12295
e-mail: info@vesto.gr
www.vesto.gr