Κοπτικά Λειαντικά Εργαλεία Ξύλου / Μετάλλου / Πλαστικού
Δημοκρίτου 7, Κορωπί 194 00 | Τηλ. 210 6628 911-2 | Fax. 210 662 8916
e-mail: contact@viepeco.gr
www.viepeko.gr