Εμπόριο Ξυλείας – Υλικά Επιπλοποιίας
Αγ. Τριάδος 1, Χαϊδάρι, Αθήνα, Τ.Κ. 124 61 | Tηλ: 210 581 0647 | Fax: 210 581 6589
e-mail: info@karaiskou.gr
www.karaiskou.gr